TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 04 (CHỦ ĐỀ BIỂN) - 7,500,000

Mô tả

Bao gồm: 

- Background thuyền thúng trang trí hình ảnh, sò ốc.

- Bàn Gallery gồm: khung ảnh, thùng tiền, sổ kí tên, hoa lá tươi, sò ốc, lưới, nến

- Trang trí bàn ăn gồm: hoa lá tươi, sò ốc, cát biển, nến, ly vang, menu trên dĩa, khăn cột ghế.

 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 04 (CHỦ ĐỀ BIỂN) - 7,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 04 (CHỦ ĐỀ BIỂN) - 7,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 04 (CHỦ ĐỀ BIỂN) - 7,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 04 (CHỦ ĐỀ BIỂN) - 7,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 04 (CHỦ ĐỀ BIỂN) - 7,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 04 (CHỦ ĐỀ BIỂN) - 7,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 04 (CHỦ ĐỀ BIỂN) - 7,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 04 (CHỦ ĐỀ BIỂN) - 7,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 04 (CHỦ ĐỀ BIỂN) - 7,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 04 (CHỦ ĐỀ BIỂN) - 7,500,000
Gọi ngay