TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000

10,000,000₫

Mô tả

Bao gồm:

-  Khung backdrop chữ nhật trang trí hoa tươi theo tone màu

- Đèn chữ Justmarried

- Bảng Welcome trang trí hoa tươi nội dung theo yêu cầu

- Sân khấu

- Bàn gallery trang trí hoa tươi, nến, khung ảnh, thùng tiền

- Bàn ăn trang trí hoa tươi, nến, menu dĩa, khăn ăn theo tone màu, ly vang.

Sản phẩm liên quan

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 03 - 7,500,000

7,500,000₫
Bao gồm:- Backdrop lục giác, hoa lá tươi, khăn voan- Bàn gallery: hoa tươi, khung ảnh, thùng tiền, sổ ký tên-...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 02 - 7,500,000

7,500,000₫
Bao gồm:- Backdrop khung lục giác, 2 ụ hoa trên khung, màn hoa lá tươi- Bàn gallery gồm: hoa lá...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 015 - 8,000,000

8,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop hoa tươi- Chữ đèn Happy Wedding - Bảng welcome trang trí hoa tươi, nội dung theo yêu cầu- Bàn...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 11- 8,000,000

8,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop hoa tươi- Chữ đèn Happy Wedding - Bảng welcome trang trí hoa tươi, nội dung theo yêu cầu- Bàn...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 16 - 8,000,000

8,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop: bảng nội dung tiệc theo yêu cầu- Bàn ăn: line hoa lá, nến, ly vang, khăn ăn...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000

8,500,000₫
Bao gồm:- Backdrop lục giác, hoa tươi, khăn voan- Bàn gallery: hoa tươi, khung ảnh, thùng tiền, sổ ký tên-...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000

9,000,000₫
Bao gồm:- 2 khung tam giác, rèm macrame, 2 ụ hoa tươi- Bàn Gallery: khung ảnh, hoa tươi, nến, thùng...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000

9,000,000₫
Bao gồm:- 2 khung tam giác, rèm macrame, 2 ụ hoa tươi- Bàn Gallery: khung ảnh, hoa tươi, nến, thùng...
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
 TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000
Gọi ngay