Tất cả bài viết

/ Tiệc 08/03 Tại Công Ty /

Là giải pháp giúp công ty có một hoạt động ý nghĩa, tiết kiệm, riêng tư và an toàn cho tập thể nhân viên mình...

Nhật ký bếp trưởng #01

TP.HCM, ngày... tháng... năm...10 năm làm nghề và cơ duyên tôi gặp “em”Xin phép cho tôi đặt tên nhà hàng Khoái, đơn vị mà tôi...

Lời Mở Đầu

Xin chào mọi người!Tôi là Chef Uni- Bếp Trưởng của Nhà hàng Khoái.Trước đây tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ viết nhật...