TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000

Mô tả

Bao gồm:

- Backdrop voan, chữ Save The Date tên Cô dâu + Chú rể.

- Bàn Gallery: khung ảnh, hoa tươi, nến, thùng tiền, sổ kí tên

- Trang trí bàn ăn: hoa lá tươi trên bàn, khăn ăn, menu trên dĩa, khăn cột ghế.

 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000