TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000

Mô tả

Bao gồm:

- 2 khung tam giác, rèm macrame, 2 ụ hoa tươi

- Bàn Gallery: khung ảnh, hoa tươi, nến, thùng tiền, sổ kí tên

- Trang trí bàn ăn: hoa lá tươi trên bàn, khăn ăn, menu trên dĩa

 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000
Gọi ngay