TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000

Mô tả

Bao gồm:

- Backdrop lục giác, hoa tươi, khăn voan

- Bàn gallery: hoa tươi, khung ảnh, thùng tiền, sổ ký tên

- Trang trí bàn ăn: hoa lá tươi, khăn ăn, menu trên dĩa, ly vang, line bố giữa bàn.

 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000
Gọi ngay