TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000

10,000,000₫

Mô tả

Bao gồm:
-  Khung backdrop chữ U ngược trang trí hoa tươi theo tone màu
- Đèn chữ Justmarried
- Bảng Welcome trang trí hoa tươi nội dung theo yêu cầu
- Sân khấu
- Bàn gallery trang trí hoa tươi, nến, khung ảnh, thùng tiền
- Bàn ăn trang trí hoa tươi, nến, menu dĩa, khăn ăn theo tone màu, ly vang.
 

Sản phẩm liên quan

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 10 - 12,000,000

12,000,000₫
Bao gồm:- Khung backdrop có hoa tươi kèm nội dung tên cô dâu chú rể - Sân khấu- Bàn gallery trưng...

TIỆC BÁO HỶ 12 - 10,000,000

10,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop lá tươi, chữ đèn Justmarried- Bảng welcome trang trí hoa tươi, nội dung theo yêu cầu- Bàn...

TIỆC BÁO HỶ 15 - 10,000,000

10,000,000₫
Bao gồm:-  Khung backdrop chữ nhật trang trí hoa tươi theo tone màu- Đèn chữ Justmarried- Bảng Welcome trang trí hoa...

TIỆC BÁO HỶ 14 - 10,000,000

10,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop lục giác trang trí hoa, trang trí rèm trắng, chữ đèn " Happy Wedding"- Sân khấu- Hoa...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000

9,000,000₫
Bao gồm:- 2 khung tam giác, rèm macrame, 2 ụ hoa tươi- Bàn Gallery: khung ảnh, hoa tươi, nến, thùng...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000

9,000,000₫
Bao gồm:- 2 khung tam giác, rèm macrame, 2 ụ hoa tươi- Bàn Gallery: khung ảnh, hoa tươi, nến, thùng...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000

8,500,000₫
Bao gồm:- Backdrop lục giác, hoa tươi, khăn voan- Bàn gallery: hoa tươi, khung ảnh, thùng tiền, sổ ký tên-...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 8,500,000

8,500,000₫
Bao gồm:- Bàn Cocktail : trang trí bàn cocktail theo chủ đề- Bình detox cam/ chanh ( 5lit):  200,000 VND- Bình...
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 13 - 10,000,000
Gọi ngay