TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000

Mô tả

Bao gồm:

- Bàn Cocktail : trang trí bàn cocktail theo chủ đề

- Bình detox cam/ chanh ( 5lit):  200,000 VND

- Bình nước cam ( 5lit):  800,000 VND

- Bình trà sả gừng ( 5lit): 800,000 VND

- Trang trí bàn ăn theo chủ đề: rau củ quả, nến, khăn bàn, khăn ăn theo tone màu, menu trên dĩa, ly vang.

 

 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ CHỦ ĐỀ RAU QUẢ 07 - 15,000,000
Gọi ngay