TRANG TRÍ THÔI NÔI 06 - 3,500,000 VND

Mô tả

Bao gồm: 

- Backdrop voan, dãy bóng chữ L vòng quanh backdrop , hình chibi chú heo tinh nghịch

- Chữ Happy Birthday và tên Bé

- Trụ trắng tròn, đế bánh kem, khung ảnh bé

- Hoa tươi trên bàn, khăn ăn theo tone màu

- Bóng treo ghế

 TRANG TRÍ THÔI NÔI 06 - 3,500,000 VND
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 06 - 3,500,000 VND
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 06 - 3,500,000 VND
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 06 - 3,500,000 VND
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 06 - 3,500,000 VND
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 06 - 3,500,000 VND
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 06 - 3,500,000 VND
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 06 - 3,500,000 VND
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 06 - 3,500,000 VND
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 06 - 3,500,000 VND
Gọi ngay