TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 01 - 11,000,000

11,000,000₫

Mô tả

Bao gồm:
- Cổng hoa theo tone màu - nón lá, chữ đèn led treo cổng.
- Bàn gallery gồm hoa tươi, chữ đèn led, khung ảnh, thùng tiền.
- Bàn ăn trang trí hoa tươi, khăn bàn, khăn ăn theo tone màu.

Sản phẩm liên quan

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 03 - 7,500,000

7,500,000₫
Bao gồm:- Backdrop lục giác, hoa lá tươi, khăn voan- Bàn gallery: hoa tươi, khung ảnh, thùng tiền, sổ ký tên-...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 02 - 7,500,000

7,500,000₫
Bao gồm:- Backdrop khung lục giác, 2 ụ hoa trên khung, màn hoa lá tươi- Bàn gallery gồm: hoa lá...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 015 - 8,000,000

8,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop hoa tươi- Chữ đèn Happy Wedding - Bảng welcome trang trí hoa tươi, nội dung theo yêu cầu- Bàn...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 11- 8,000,000

8,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop hoa tươi- Chữ đèn Happy Wedding - Bảng welcome trang trí hoa tươi, nội dung theo yêu cầu- Bàn...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 16 - 8,000,000

8,000,000₫
Bao gồm:- Backdrop: bảng nội dung tiệc theo yêu cầu- Bàn ăn: line hoa lá, nến, ly vang, khăn ăn...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 06 - 8,500,000

8,500,000₫
Bao gồm:- Backdrop lục giác, hoa tươi, khăn voan- Bàn gallery: hoa tươi, khung ảnh, thùng tiền, sổ ký tên-...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 09 - 9,000,0000

9,000,000₫
Bao gồm:- 2 khung tam giác, rèm macrame, 2 ụ hoa tươi- Bàn Gallery: khung ảnh, hoa tươi, nến, thùng...

TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ BOHEMIAN 08 - 9,000,000

9,000,000₫
Bao gồm:- 2 khung tam giác, rèm macrame, 2 ụ hoa tươi- Bàn Gallery: khung ảnh, hoa tươi, nến, thùng...
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 01 - 11,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 01 - 11,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 01 - 11,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 01 - 11,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 01 - 11,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 01 - 11,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 01 - 11,000,000
Gọi ngay