TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 05 - 4,000,000

Mô tả

Bao gồm:

- Backdrop voan, chữ Save The Date tên Cô Dâu + Chú Rể

- Bàn Gallery: khung ảnh, hoa tươi, nến, thùng tiền, sổ kí tên

- Trang trí bàn ăn: hoa lá tươi trên bàn, khăn ăn, menu trên dĩa, khăn cột ghế

 

 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 05 - 4,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 05 - 4,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 05 - 4,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 05 - 4,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 05 - 4,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 05 - 4,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 05 - 4,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 05 - 4,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 05 - 4,000,000
 TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 05 - 4,000,000
Gọi ngay