TRANG TRÍ THÔI NÔI 01 - 3,000,000

Mô tả

Bao gồm:

- Backdrop tròn lưới

- Bóng quanh backdrop theo tone màu

- Chữ Happy Birthday và tên Bé

- Trụ tròn trang trí : 3 trụ

- Trang trí bàn ăn: hoa lá tươi trên bàn, khăn ăn theo tone màu, ly vang

 TRANG TRÍ THÔI NÔI 01 - 3,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 01 - 3,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 01 - 3,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 01 - 3,000,000
Gọi ngay