TRANG TRÍ THÔI NÔI 02 - 5,000,000

Mô tả

Bao gồm: 

- Khung lục giác , backdrop hoa lá tươi và ảnh bé

- Chữ Happy Birthday và tên Bé

- Bàn gallery gồm: hoa tươi, khung ảnh bé, đế bánh kem, nến, khăn bàn

- Trang trí bàn ăn: hoa lá tươi, menu trên dĩa, khăn ăn theo tone màu, ly vang, khăn bàn, line vải bố chính giữa

- Bảng Welcome

 

 TRANG TRÍ THÔI NÔI 02 - 5,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 02 - 5,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 02 - 5,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 02 - 5,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 02 - 5,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 02 - 5,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 02 - 5,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 02 - 5,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 02 - 5,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 02 - 5,000,000
Gọi ngay