TRANG TRÍ THÔI NÔI ROOFTOP 04 - 5,000,000

Mô tả

Bao gồm:

- Backdrop voan đèn, line bóng, bảng tên 

- Trang trí 3 trụ 

- Hình chibi lớn 

- 1 bóng jumbo

- Trang trí bàn ăn: hoa tươi, khăn ăn theo tone màu, menu trên đĩa, nến.

 TRANG TRÍ THÔI NÔI ROOFTOP 04 - 5,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI ROOFTOP 04 - 5,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI ROOFTOP 04 - 5,000,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI ROOFTOP 04 - 5,000,000
Gọi ngay