TRANG TRÍ SINH NHẬT 06 - 6,000,000

Mô tả

Bao gồm:

- Backdrop khung tròn, 2 ụ hoa trên khung, màn hoa lá tươi.

- Bàn gallery : hoa lá tươi, khung ảnh, đế bánh kem, nến.

- Trang trí bàn ăn: khăn bàn, khăn ăn theo tone màu, menu trên dĩa, line bố, hoa lá tươi, nến.

 TRANG TRÍ SINH NHẬT 06 - 6,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 06 - 6,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 06 - 6,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 06 - 6,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 06 - 6,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 06 - 6,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 06 - 6,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 06 - 6,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 06 - 6,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 06 - 6,000,000
Gọi ngay