TRANG TRÍ SINH NHẬT 04 - 4,000,000

Mô tả

Bao gồm:

- Backdrop khung lục giác, bong bóng theo tone màu

- Bàn gallery gồm: hoa lá tươi, khung ảnh, đế bánh kem, nến.

- Trang trí bàn ăn: hoa lá tươi, menu trên dĩa, khăn ăn theo tone màu, khăn bàn, nến

- Khăn phủ ghế.

 TRANG TRÍ SINH NHẬT 04 - 4,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 04 - 4,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 04 - 4,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 04 - 4,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 04 - 4,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 04 - 4,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 04 - 4,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 04 - 4,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 04 - 4,000,000
 TRANG TRÍ SINH NHẬT 04 - 4,000,000