Setmenu 12: 4,080,000 / bàn

4,079,460₫

Mô tả

 Setmenu 12: 4,080,000 / bàn