Setmenu 13: 4,390,000 / bàn

4,384,380₫

Mô tả

 Setmenu 13: 4,390,000 / bàn