Heo Đốt Lá Tía Tô - Fired Beef & Mushroom

233,200₫

Mô tả

 Heo Đốt Lá Tía Tô - Fired Beef & Mushroom