Bún/Bánh Canh Sứa - Nha Trang Noodle style  with jelly fish (Small size)

Bún/Bánh Canh Sứa - Nha Trang Noodle style with jelly fish (Small size)

63,000₫

Mô tả

social