Bò Quanh Lửa Hồng - Fired Beef & Mushroom

353,100₫

Mô tả

 Bò Quanh Lửa Hồng - Fired Beef & Mushroom