Bánh Căn Thập Cẩm - Mixed (Shrimp, Squid, Mushoom, Egg) (Small size)

Bánh Căn Thập Cẩm - Mixed (Shrimp, Squid, Mushoom, Egg) (Small size)

82,000₫

Mô tả

social