Bánh Căn Thập Cẩm - Mixed (Shrimp, Squid, Mushroom, Egg) (10 cái)

163,080₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Bánh Căn Thập Cẩm - Mixed (Shrimp, Squid, Mushroom, Egg) (10 cái)
 Bánh Căn Thập Cẩm - Mixed (Shrimp, Squid, Mushroom, Egg) (10 cái)
 Bánh Căn Thập Cẩm - Mixed (Shrimp, Squid, Mushroom, Egg) (10 cái)
Gọi ngay