Bánh Căn Thập Cẩm - Mixed (Shrimp, Squid, Mushroom, Egg) (10 cái)
 Bánh Căn Thập Cẩm - Mixed (Shrimp, Squid, Mushroom, Egg) (10 cái)
 Bánh Căn Thập Cẩm - Mixed (Shrimp, Squid, Mushroom, Egg) (10 cái)
Gọi ngay