Đối Tác

Khoái vinh dự là đối tác của các kênh/ nền tảng flatform như

Đối Tác Đặt Bàn:

- Table Now

- Pasgo

 

Đối Tác Giao Hàng Tận Nơi:

- Baemin

- GrabFood

 

Gọi ngay