TRANG TRÍ TIỆC BÁO HỶ 17 - 5,500,000

5,500,000₫
Bao gồm:- Backdrop rèm trắng, bóng theo tone màu, hoa tươi treo dọc rèm- Bảng thông tin tiệc- Bàn gallery...
Hết hàng

TRANG TRÍ TIỆC CÔNG TY - 3,000,000

3,000,000₫
Bao gồm:1. Backdrop in hiflex nội dung theo yêu cầu, line bóng nay theo tone màu2. Bàn galllery trang trí...

TRANG TRÍ TIỆC SINH NHẬT 13 - 7,500,000

7,500,000₫
Bao gồm:1. Backdrop:- Khung backdrop tròn in hiflex nội dung theo yêu cầu- Line bóng theo tone màu - Cổng chữ...

TRANG TRÍ TIỆC SINH NHẬT 12 - 3,500,000

3,500,000₫
Bao gồm:- Backdrop: rèm trắng treo bảng nội dung tiệc theo yêu cầu, line lá, line bóng theo tone màu-...

TRANG TRÍ TIỆC SINH NHẬT 11 - 8,500,000

8,500,000₫
Bao gồm:- Backdrop in hiflex nội dung theo yêu cầu- Sân khấu- Bàn gallery trang trí hoa tươi theo tone màu,...

TRANG TRÍ TIỆC SINH NHẬT 10 - 4.500.000

4,500,000₫
Bao gồm:- Backdrop in hiflex nội dung theo yêu cầu- Sân khấu- Bàn gallery trang trí hoa bi cắm chai,...

TRANG TRÍ TIỆC THÔI NÔI 16 - 4,500,000

4,500,000₫
Bao gồm:1. Backdrop:- Rèm trắng- Khung tròn lưới trang trí bong bóng theo tone màu- Chữ cắt Happy Birthday+ tên...

TRANG TRÍ THÔI NÔI 16 - 5,000,000

5,000,000₫
Bao gồm:1. Backdrop:- Rèm trắng, line bóng theo tone màu, bảng tên bé nội dung theo yêu cầu- Sân khấu-...
Gọi ngay