Chính Sách Thành Viên

Kính gửi quý khách hàng thân thiết, Khoái xin thông báo về việc thay đổi chính sách thành viên từ ngày 01/01/2021 Chính sách thành viên mới như sau ( áp dụng từ 01/01/2021)

- Quý khách hàng ĐANG là Thành Viên: Khoái sẽ duy trì hạn mức ưu đãi hiện tại đến 31/12/2021. Từ 01/01/2022, mức ưu đãi sẽ được áp dụng căn cứ vào mức tích lũy của quý khách trong năm 2021.

- Quý khách hàng CHƯA là Thành Viên: Khoái sẽ áp dụng chính sách tích lũy mới (thực thi từ ngày 01/01/2021).

- Ngay khi thành viên đạt tổng tích lũy theo Điều Kiện Đạt Hạng, Hạng Thành Viên sẽ được nâng lên tương ứng.

- Thời hạn review hạng thành viên là 1 năm kể từ ngày đăng kí.

- Để duy trì hạng trong chu kỳ 12 tháng tiếp theo, Thành viên cần đạt tổng tích lũy theo điều kiện đạt hạng của Khoái. Ví dụ: Quý khách đăng kí thành viên ngày 03/05/2021 và đạt hạng Silver ngày 30/08/2021, Quý khách sẽ được hưởng mức ưu đãi 10% từ ngày 01/09/2021 đến 02/05/2023. 

- Nếu tổng tích lũy không đáp ứng đủ để thăng hạng thành viên, Hạng Thành Viên sẽ bị hạ theo tổng tích lũy tương ứng.

 

 

Gọi ngay