Cánh Gà Rán Bơ Tỏi - Chicken fried with butter and garlic

140,400₫

Mô tả

 Cánh Gà Rán Bơ Tỏi - Chicken fried with butter and garlic
Gọi ngay