Cá Bò Da Nướng Ớt Xanh - Grilled Leatherjacket Fish With Chilli Salt (100gram)

67,745₫

Mô tả

 Cá Bò Da Nướng Ớt Xanh - Grilled Leatherjacket Fish With Chilli Salt (100gram)
Gọi ngay