Đậu Hủ Nấm Cuộn Giấy Bạc - Grilled tofu and mushroom wrapped by tin foil

126,655₫

Mô tả

 Đậu Hủ Nấm Cuộn Giấy Bạc - Grilled tofu and mushroom wrapped by tin foil
Gọi ngay