Trà Sả Gừng - Ginger Lemongrass ice tea

33,000₫

Mô tả

 Trà Sả Gừng - Ginger Lemongrass ice tea
 Trà Sả Gừng - Ginger Lemongrass ice tea