Tôm Lăn Bột - Coated Fried Prawn

189,000₫

Mô tả

test

 Tôm Lăn Bột - Coated Fried Prawn