TRANG TRÍ THÔI NÔI 05 - 4,500,000

Mô tả

Bao gồm: 

- Khung backdrop tròn, bóng bóng theo tone màu

- Chữ Happy Birthday & tên Bé

- Trụ tròn trắng, đế bánh kem, đế cupcake

- Hình chibi bé + tên bé gắn đèn

- Bảng Welcome

- Bàn Gallery gồm: ảnh bé, hoa tươi, nến.

 TRANG TRÍ THÔI NÔI 05 - 4,500,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 05 - 4,500,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 05 - 4,500,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 05 - 4,500,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 05 - 4,500,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 05 - 4,500,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 05 - 4,500,000
 TRANG TRÍ THÔI NÔI 05 - 4,500,000
Gọi ngay