TIỆC TẤT NIÊN 03 - 2,000,000 ( BACKDROP + SÂN KHẤU)

Mô tả

Bao gồm:

- Sân Khấu: 500,000

- Backdrop: 1,500,000

Các dịch vụ khác:

- Âm Thanh Acoustic , Ca Sỹ: 4,500,000

- Karaoke: 2,200,000 / gói

- Máy chiếu: 500,000.

- MC dẫn mở màn: 800,000

- MC dẫn theo kịch bản: 1,500,000

- Chụp hình: 1,800,000

- Quay phim: 2,800,000

- Quay phim + chụp hình: 3,800,000

- Chú hề: 1,600,000

 TIỆC TẤT NIÊN 03 - 2,000,000 ( BACKDROP + SÂN KHẤU)
 TIỆC TẤT NIÊN 03 - 2,000,000 ( BACKDROP + SÂN KHẤU)
 TIỆC TẤT NIÊN 03 - 2,000,000 ( BACKDROP + SÂN KHẤU)
 TIỆC TẤT NIÊN 03 - 2,000,000 ( BACKDROP + SÂN KHẤU)
 TIỆC TẤT NIÊN 03 - 2,000,000 ( BACKDROP + SÂN KHẤU)
 TIỆC TẤT NIÊN 03 - 2,000,000 ( BACKDROP + SÂN KHẤU)
 TIỆC TẤT NIÊN 03 - 2,000,000 ( BACKDROP + SÂN KHẤU)
Gọi ngay