Sườn Nướng Muối Ớt - Grilled Pork Ribs With Salt And Chilli

221,100₫

Mô tả

 Sườn Nướng Muối Ớt - Grilled Pork Ribs With Salt And Chilli
 Sườn Nướng Muối Ớt - Grilled Pork Ribs With Salt And Chilli