Ốc Biển Xào Sả Ớt - Sauted Sea Snail With Chilli & Lemongrass

242,000₫

Mô tả

 Ốc Biển Xào Sả Ớt - Sauted Sea Snail With Chilli & Lemongrass