Mực Lá Nướng (Muối ớt xanh/ ớt đỏ/ satế) - Grill Squid With Green Chilli/ Red Chilli/ Sate (Gram)

83,600₫

Mô tả

 Mực Lá Nướng (Muối ớt xanh/ ớt đỏ/ satế) - Grill Squid With Green Chilli/ Red Chilli/ Sate (Gram)