Setmenu 15: 6,455,000/ bàn

6,455,000₫

Mô tả

 Setmenu 15: 6,455,000/ bàn