Setmenu 14: 6,183,000/ bàn

6,183,000₫

Mô tả

 Setmenu 14: 6,183,000/ bàn