Gà Nướng Sốt Xí Muội - Grill Chicken With Sweet And Sour Plum

205,700₫

Mô tả

 Gà Nướng Sốt Xí Muội - Grill Chicken With Sweet And Sour Plum
 Gà Nướng Sốt Xí Muội - Grill Chicken With Sweet And Sour Plum
 Gà Nướng Sốt Xí Muội - Grill Chicken With Sweet And Sour Plum