Gà Hấp Mắm Nhĩ- Chicken Steamed With Fish Sauce ( nguyên con)

532,440₫

Mô tả

 Gà Hấp Mắm Nhĩ- Chicken Steamed With Fish Sauce ( nguyên con)
 Gà Hấp Mắm Nhĩ- Chicken Steamed With Fish Sauce ( nguyên con)
Gọi ngay