Gà Chiên Lá É Trắng - Grilled Chicken With Herbal Leaves

187,000₫

Mô tả

 Gà Chiên Lá É Trắng -  Grilled Chicken With Herbal Leaves