Gà Chiên Lá É Trắng - Grilled Chicken With Herbal Leaves

204,218₫

Mô tả

 Gà Chiên Lá É Trắng -  Grilled Chicken With Herbal Leaves
Gọi ngay