Cơm Chiên Cá Mờm - Marinated Anchovy Fried Rice

160,036₫

Mô tả

 Cơm Chiên Cá Mờm - Marinated Anchovy Fried Rice
Gọi ngay