Cơm Chiên Cá Mờm - Marinated Anchovy Fried Rice

140,000₫

Mô tả

 Cơm Chiên Cá Mờm - Marinated Anchovy Fried Rice