Canh chua Tép - Shrimp Vietnamese sour soup

118,182₫

Mô tả

 Canh chua Tép - Shrimp Vietnamese sour soup
Gọi ngay