Cá Bò Da nướng Ớt Xanh - Grilled Leatherjacket Fish with chilli salt (100gram)

67,745₫

Mô tả

 Cá Bò Da nướng Ớt Xanh - Grilled Leatherjacket Fish with chilli salt (100gram)
Gọi ngay