Bún Chả Cá, Cá Dầm, Sứa - Nha Trang Noodle style (Large size)

105,840₫

Mô tả

 Bún Chả Cá, Cá Dầm, Sứa - Nha Trang Noodle style (Large size)
Gọi ngay